Наградна игра „Твој момент, твоја награда“ - Добитници

Добитници – прво коло (26.05.2021)

Оливера Димитровска - Сладок пакет од Европа во вредност од 500 ден.

Младен Младеновски - Сладок пакет од Европа во вредност од 1.000 ден.

Лилјана Илиевска - Сладок пакет од Европа во вредност од 2.000 ден.

Миливое Каевски  - Смарт часовник

Биљана Трајанова – Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Сања Велчевска – Велосипед - Ромет

Цанка Шуманова – Мобилен телефон – Iphone11