Наградна игра „Твој момент, твоја награда“ - Добитници

Добитници – прво коло (26.05.2021)

Оливера Димитровска - Сладок пакет од Европа во вредност од 500 ден.

Младен Младеновски - Сладок пакет од Европа во вредност од 1000 ден.

Лилјана Илиевска - Сладок пакет од Европа во вредност од 2000 ден.

Миливое Каевски  - Смарт часовник

Биљана Трајанова – Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Сања Велчевска – Велосипед - Ромет

Цанка Шуманова – Мобилен телефон – Iphone 11

 

Добитници – второ коло (30.06.2021)

Мики Златанов - Сладок пакет од Европа во вредност од 500 ден.

Горан Милевски - Сладок пакет од Европа во вредност од 1000 ден.

Видојка Настевска - Сладок пакет од Европа во вредност од 2000 ден.

Фадип Мустафовски -  Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Александра Начевска - Смарт часовник

Тања Наќевска - Електричен тротинет

Маја Евремовска - Инвертер клима уред

Мендух Камбери – Телевизор

Самир Илишти - iPhone 11

Весна Михајловска – Веспа

 

Добитници – трето коло (28.07.2021)

Љубица Дулева - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Зоран Пановски - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Сања Тодорова - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Роберт Саздов - Смарт часовник

Ќенан Елмази - Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Биљана Станишковска - Велосипед

Цена Апостоловска - Електричен тротинет

Ивана Алексова - iPhone 11

Мелиса Мехмети - Веспа

 

Добитници - четврто коло (25.08.2021)

Максимилијан Георгиев - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Борче Наунов - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Симјаноска Ротка - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Биљана Шишкова - смарт часовник

Фатиме Абдула - iPhone 11

Марија Котева - Веспа

 

Добитници - петто коло (29.09.2021)

Зоја Георгиевска - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Ваљбона Љутви - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Мерита Мемишоска - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Усамедин Нухији - смарт часовник

Игор Стојилковиќ - Викенд за двајца во Маврово

Никола Ѓуров - лаптоп

Кире Миловски - iPhone 11

Лепосава Трајковска - Веспа

 

Добитници - шесто коло (27.10.2021)

Слаѓана Цветковска - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Мирослава Настева - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Антонио Стоименовски - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Светлана Петковиќ - смарт часовник

Ерол Исмаиловски - Ноќевање во хотел „Александар Палас“

Фуад Ќаил - Викенд за двајца во Маврово
Снежана Ковкаровска - лаптоп

Викторија Костадиновска - iPhone 11

 

Добитници - седмо коло

Фуредин Мустафи - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.

Ана Паневска - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1.000 ден.

Љупчо Ристоски - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2.000 ден.

Славица Стаменова - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 3.000 ден.

Емина Адеми - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 5.000 ден.

Маја Мицевска - Smart часовник

Маријан Живковски - Ноќевање за двајца во хотел „Александар Палас“

Зоран Атанасоски - Викенд за двајца во хотел „Фершпед“ Маврово

Нинослав Марина - Нинтенд Switch

Моника Мирчевска - Лаптоп

Илмије Реџепи – iPhone 11

 

Добитници - осмо коло  

Соња Кипревска Николиќ – Aвтомобил - Фиат 500

Наталија Максимова – Викенд за двајца во хотел „Фершпед“ Маврово

Даниела Трендевска – Ноќевање во хотел „Александар Палас“

Ирена Петанова – Ноќевање во

Благоја Мицевски – iPhone 11

Лидија Попоска – Клима

Александар Петковски – Велосипед

Никола Дончев – Електричен тротинет

Роска Јовановиќ – PlayStation

 Сузана Трајковска – Телевизор

 Taња Спасеноска – Лаптоп

Никола Карапејевски – Smart часовник

Нина Младеновски – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 5.000 ден.

Дејана Алексовска – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 3.000 ден.

Теодор Добрески – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2.000 ден.

Ивана Јелич  – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2.000 ден.

Снежана Ѓ. Димовски – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1.000 ден.

Сашка Михајлова – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.

Асан Муставоски – Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.

Никола Митрески - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.

Билјана Маркоска - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.

Исмаил Рахман  - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 ден.