Наградна игра „Твој момент, твоја награда“ - Добитници

Добитници – прво коло (26.05.2021)

Оливера Димитровска - Сладок пакет од Европа во вредност од 500 ден.

Младен Младеновски - Сладок пакет од Европа во вредност од 1.000 ден.

Лилјана Илиевска - Сладок пакет од Европа во вредност од 2.000 ден.

Миливое Каевски  - Смарт часовник

Биљана Трајанова – Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Сања Велчевска – Велосипед - Ромет

Цанка Шуманова – Мобилен телефон – Iphone11

 

Добитници – второ коло (30.06.2021)

Мики Златанов - Сладок пакет од Европа во вредност од 500 ден.

Горан Милевски - Сладок пакет од Европа во вредност од 1000 ден.

Видојка Настевска - Сладок пакет од Европа во вредност од 2000 ден.

Фадип Мустафовски -  Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Александра Начевска - Смарт часовник

Тања Наќевска - Електричен тротинет

Маја Евремовска - Инвертер клима уред

Мендух Камбери – Телевизор

Самир Илишти - iPhone 11

Весна Михајловска – Веспа

 

Добитници – трето коло (28.07.2021)

Љубица Дулева - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Зоран Пановски - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Сања Тодорова - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Роберт Саздов - Смарт часовник

Ќенан Елмази - Викенд за двајца во Охрид во Хотел Метропол

Биљана Станишковска - Велосипед

Цена Апостоловска - Електричен тротинет

Ивана Алексова - iPhone11

Мелиса Мехмети - Веспа

 

Добитници - четврто коло (25.08.2021)

Максимилијан Георгиев - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 500 денари

Борче Наунов - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 1000 денари

Симјаноска Ротка - Сладок пакет од АД Европа во вредност од 2000 денари

Биљана Шишкова - смарт часовник

Фатиме Абдула - iPhone11

Марија Котева - Веспа