АД Европа Скопје

ул. “808” бр. 8, 1000 Скопје, Македонија
телефон: 02 3 114 066
факс: 02 3 114 774
e-mail: evropa@evropa.com.mk

 

 

Contact Form