ДЕМАНТ

Почитувани, Одделението за јавни набавки во ЈП Национална радиодифузија - Скопје, при објава на Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во ставка новогодишни пакетчиња има направено ненамерна грешка во вредноста на склучениот договор со ДДВ. За таа цел е направена корекција во Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во која е внесена вредноста на реално потрошени средства во износ од 80.900,00 ден. 
Ви благодариме за разбирањето.