Времеплов

 • 2018

  Добиен е статус за овластен економски оператор, што значи дека имателот на уверението ОЕО ги задоволува предвидените законски критериуми и се смета за безбеден и сигурен партнер во трговскиот синџир на снабдување.

 • 2018

  Освоено е I место во категоријата „Вафли“ – QUDAL – QUality meDAL General III 2018/2019

 • 2017

  Добиено е признание за „Компанија со најпозитивен имиџ“ помеѓу студентите – STUBRAND

 • 2016

  Освоено е I место во категориите „Бонбони & вафли“ – QUDAL – QUality meDAL Macedonia General I & III 2016/2017

 • 2015

  Освоено е I место во категоријата „Бонбони“ – Best Buy Award Macedonia General II 2015/2016.

 • 2011

  Добиено е признанието “Superbrands 2011/12“, како потврда за квалитетот на производите.

 • 2009

  Сертифициран и имплементиран е системот ISO 22000:2005 (Food Safety Management System), систем за управување со квалитет, контролирање и менаџирање со опасностите и безбедноста на храната.

 • 2009

  Добиено е признание “Superbrands 2009“, како потврда за квалитетот на производите

 • 2004

  Успешно е сертифициран и имплементиран HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) системот за анализа на опасности и критични контролни точки.

 • 1995

  Фабриката е регистрирана како акционерско друштво.

 • 1991

  Постигнато е најголемо производство од 8.893 тони и продажба од 9.154 тони.

 • 1975

  На пазарот е пуштен нов производ „крем банана“, по кој и денес е препознатлива нашата фабрика.

 • 1973

  Oтворен е нов погон за производство на пенести производи, фондан десерти и бар штангли.

 • 1963

  Изградени се нови производни простории и започнува набавка на нова опрема за производство на карамели, бонбони и чоколадни производи.

 • 1952

  Фабриката е преместена на нова локација со што започнува и побрзиот развој на фабриката. „Европа“ и денес се наоѓа на оваа локација.

 • 1935

  „Европа“ започнува со производство на бисквити, вафли и карамели.

 • 1934

  „Eвропа“ започнува со производство на чоколада.

 • 1882

  „Европа“ е основана од страна на Теохар Икономов, како занаетчиска работилница за производство на бонбони, локум и други производи од шеќер. Во тоа време опремата во работилницата е многу скромна – неколку бакарни казани за производство на смеса за бонбони и варење локум, со капацитет од 250 кг и само пет вработени на работна површина од 150 м².