Времеплов


Слатката приказна низ годините...

... Патувањето низ годините во “Европа“ е патување обоено со најразлични вкусови. Вкусот е нашиот времеплов, а за квалитетот говори искуството.

“Европа“ низ годините е секогаш во чекор со светските трендови, а освен инвестирање во опрема, направени се и бројни градежни активности ...


 • Во текот на изминатите 10 години се направени поголеми инвестиции во модерни машини за производство и пакување, следејќи ги при тоа светските трендови во кондиторската индустрија.


 • Признание за успешно спроведена општествено одговорна практика добиена од Министерството за Економија на Република Македонија.
  Сертифициран и имплементиран стандардот IFS (International Featured Standard) - стандард за контрола и безбедност на брендираните прехранбени производи.

 • Успешно ре-сертифициран системот за управување со безбедност на храна ISO 22000:2005

 • Добиено признание Superbrands Evropa 2011/12, како потврда за квалитет на производите.

 • Сертифициран и имплементиран системот ISO 22000:2005 (Food Safety Management System) систем за управување со квалитет, контролирање и менаџирање со опасностите и безбедноста на храната. Со овој систем се овозможува следење на движењето на производите во сите фази - од суровина сѐ до краен купувач и брзо реагирање при повлекување на производите од пазарот во случај на грешка.

 • Добиено признание Superbrands Evropa 2009, како потврда за квалитет на производите.

 • Успешна сертификација и имплементација на HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) системот за анализа на опасности и критични контролни точки.

 • Добиена наградa од EMRC во Брисел.

 • Фабриката се регистрира како акционерско друштво.

 • Постигнато најголемо производство 8.893 тони и продажба 9.154 тони.

 • Започнува период на инвестициската активност.

 • На пазарот се понудени нови производи од лиснато тесто и производи од групата на “Мадлен“, единствени на југословенските пазари.

 • Започнува со работа нова линија за производство на пенести маси и фондан десерти. Оваа година пуштен е на пазарот нов производ крем банана по кој и денеска фабриката “Европа” е препознатлива на македонскиот и поранешните Југословенски пазари.

 • Доелена наградатата “13 Ноември“ за постигнати вонредни резултати во стопанисувањето.

 • Oтворен нов погон за производство на пенести производи, фондан десерти и бар штангли.

 • Kупена модерна линија за производство на бонбони.

 • Изградени нови производни простории каде се започнува со купување на нова опрема за производство на карамели, бонбони и технологија во сите фази на производство на чоколада (печење какао, подготовка на чоколадна маса, лиење на чоколада и чоколадни производи).

 • Cоздадени услови за преместување на фабриката во нови простории, претходно приспособени на потребите, кога настапил период на побрз развој на фабриката. И денеска “Европа“ се наоѓа на оваа локација.

 • Cо решение на Народниот одбор на град Скопје фабриката е предадена на управување на Градскиот Народен одбор на град Скопје

 • Станува општествена сопственост

 • Занаетчиска работилница за производство на бонбони, локум и производи од шеќер со капацитет од 250кг и само пет вработени на работна површина од 150м2. Во тоа време опремата во работилницата е многу скромна - неколку бакарни казани за производство на смеса за бонбони и варење на локум. До работилницата имало продавница во која се продавале производите и слатко во тегли.

+ -